madi router
madi_router-1200X300

MADI ROUTER

Category:

Product Description

RME MADI ROUTER

ממשק “מרכזיה” שנועד לתאם בין יחידות MADI שונות מכל יצרן ו- RME בפרט, כאשר גמישות החיבוריות חסרת תקדים. גמישות זו מתאפשרת כאשר ה- MADI ROUTER משמש כממיר פורמטים בין אותות אופטיים ואותות חשמליים. משכפל אותות, מפיץ אותות ומאחד אותות. הכל בזמן אמת ובאותו זמן. היחידה משלבת המון יתרונות הלקוחים מהעולם האנלוגי –   Point To Point וזמני עכבה (Latency) אפסיים, וזמני “התאוששות” מהפרעות סיגנל, ויתרונות וגמישות של רשת אודיו כאשר יש דישה לכל ערוץ הקיים ברשת.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MADI ROUTER”